הדממה – חופשה "מפעלית" מרוכזת

מעסיקים אשר אינם כפופים להסדר מיטיב כגון חוזה אישי, הסכם קיבוצי, צו הרחבה רשאים לקבוע חופשה מרוכזת בימי חול המועד בכפוף להוראות חוק חופשה שנתית.
המעסיק הוא המסדיר את מועדי החופשות של עובדיו, כפוף להוראות החוק. כלומר, מעסיק יכול להחליט, כי במועד מסוים תושב העבודה, והעובדים יצאו במרוכז לחופשה שנתית; וזאת, בכפוף לשתי מגבלות:

מתן הודעה מראש – אם מספר ימי החופשה (כולל היום הפנוי והמנוחה השבועית) הוא שבעה ימים לפחות, תאריך תחילת החופשה ייקבע לפחות ארבעה-עשר יום מראש.
גם כאשר מדובר על השבתה קצרה משבעה ימים, תופעל חובה זו באופן סביר תוך הבנה והתחשבות ובעת קביעת המועד להשבתה על המעסיק להביא בחשבון ככל האפשר גם את רצון העובד. ראוי לזכור, הוצאתם של עובדים לחופשה, ללא הודעה מוקדמת כנדרש, לא תיזקף על חשבון החופשה השנתית של העובדים.

צבירה מספקת של ימי חופשה – אין להוציא עובדים לחופשה שנתית, על חשבון ימי חופשה עתידיים, ולא ניתן לקזז יתרה שלילית של חופשה מבלי שהייתה לכך הסכמה מפורשת מצד העובד. לחילופין, ניתן, בהסכמת העובד, להוציאו לחופשה ללא תשלום לתקופה זו.

לשיתוף:

למאמרים נוספים בנושא דיני עבודה

כיתבו לנו

גלילה למעלה
דילוג לתוכן