התקבלתם לעבודה חדשה. אבל אז, המעסיק מתחרט

אחרי שכתבתם קורות חיים, התראיינתם, עברתם מרכז הערכה וכססתם ציפורניים בהמתנה מורטת עצבים לטלפון המיוחל של המגייסת, הודיעו לכם במזל טוב שהתקבלתם. נו, אז  אפילו חתמתם על חוזה עבודה ואפשר להתחיל לחלום על כל האפשרויות, שהכנסה יותר גדולה תאפשר. עכשיו גם אפשר להודיע לבוס המעצבן בעבודה שאתם עוזבים. אבל אז כמה ימים לפני שאתם מתחילים את העבודה החדשה (או תקופה קצרה אחרי שהתחלתם) – המעסיק החדש מתחרט. מה אפשר לעשות ואילו סעדים ניתן לבקש?

במציאות של היום, קורה לא פעם שהמעסיק מודיע לכם, עוד בטרם נכנסתם למשרה בפועל (או זמן קצר לאחר מכן) שההסכם בטל. הסיבות עשויות להיות מגוונות, שינוי מבני בארגון, מצב כלכלי, או שהמעסיק החדש גילה עליכם פרט שלילי מעברכם המקצועי שבחרתם לא לספר במהלך הגיוס לעבודה החדשה.

החובה לפעול בדרך המקובלת ובתום לב, בעת עריכת ראיון הקבלה.

ראשית יש לדעת, חוזה עבודה הוא חוזה ככל חוזה אחר. החוק מטיל חובה על צדדים למשא ומתן לקראת כריתתו של חוזה, לנהוג בדרך מקובלת ובתום לב. צד למשא ומתן שלא נהג כך, יהיה חייב לצד השני פיצויים בעד נזק שיגרם לו עקב המשא ומתן או עקב כריתת החוזה. הסעד הרגיל שיינתן במקרה של הפרת החובה לנהוג בדרך מקובלת ובתום לב במשא ומתן הוא סעד של פיצויים, שמטרתם החזרת המצב לקדמותו. במקרים חריגים יוכרו סעדים אחרים, כגון פיצויי על פגיעה בהסתמכות העובד על  קיום ההבטחה למשרה.

על מנת לזכות בסעד, בית הדין יבחן את התנהלות הצדדים ותום ליבם במהלך המו"מ ביניהם. חלק חשוב ומהותי של חובת תום הלב במשא ומתן הוא תחום הגילוי. אי גילוי של עובדות, כאשר יש מקום סביר לצפות לכך שהעובד המנהל מו"מ עם מעסיק יגלה אותן למעסיק, מהווה הפרת החובה לנהוג בדרך מקובלת ובתום לב במשא ומתן.  בהקשר של גילוי, חובת תום הלב היא אקטיבית, ומטילה חובת עשייה על המתראיין והמראיין כאחד.

 יחסי עבודה אינם יחסים מסחריים רגילים, חשוב לדעת שחלה  "חובת ה"נאמנות" ביחסי עובד מעביד, ומכאן שהיקפה של חובת הגילוי במשא ומתן לכריתת חוזה עבודה רחבה יותר ואחריותם של הצדדים למו"מ גדולה יותר. על מעביד לגלות לעובד הפוטנציאלי גם פגמים בעבודה, והוא הדין לגבי עובד פוטנציאלי, שעליו לגלות למעביד העתידי את כל מגבלותיו. מעסיק לא יכול לצפות שעובד יבדוק בעצמו את העובדות שהמעסיק מביא לפניו, ובאותה מידה חשוב שהמועמד יגלה למעביד העתידי פרטים על ניסיונו הקודם והאם נכשל בעבודה קודמת.

פיטורים לאחר פרק זמן קצר

כאשר המעסיק מפטר את העובד בתוך פרק זמן קצר לאחר שהעובד החל בעבודתו, אפילו זו הוגדרה כתקופת ניסיון, יהיה קשה לקבל מעשה פיטורים כזה מבלי שהמעסיק נתן לעובד זמן ארוך דיו להביא את יכולותיו לידי ביטוי. חלה חובה על מעסיק לתת לעובד זמן ארוך דיו, לפני שהוא מגיע למסקנה סופית – אף אם נדרשו לו מספר ימים להגיע למסקנה – שרמתו המקצועית של העובד אינה מתאימה לו.

לסיכום

אין זו דרך מקובלת שמעביד "ישריין" לעצמו את כח העבודה של העובד, ורק אחר כך יברר האם העובד עומד בדרישות מקום העבודה, על המעביד לאסוף את כל המידע הדרוש לו לצורך קבלת העובד, ורק אחר כך לתת לעובד את תשובתו. ומשניתנה לעובד תקופת נסיון, על המעביד לקיימה בתום לב ובנאמנות.

לשיתוף:

למאמרים נוספים בנושא דיני עבודה

כיתבו לנו

גלילה למעלה
דילוג לתוכן