פירוק שותפות בהיעדר מנגנון מוסכם בין השותפים

ראשית נגדיר במילים פשוטות מהי שותפות. מאחר וכנגד מי שיבקש לפרק שותפות ייתכן ותועלה טענה שאין מדובר בשותפות שחלים עליה דיני השותפויות אלא מדובר בלא יותר משיתוף פעולה עסקי שחלים עליו דינים אחרים.

ובכן, שותפות היא קבוצה של בני אדם שהתקשרו ביניהם לניהול עסק לשם הפקת רווחים, ושלא התאגדו כחברה או כל תאגיד אחר לפי דין.

חשוב לדעת ששותפות יכולה להיות רשומה או לא רשומה ועדיין יחולו עליה דיני השותפויות.

המבחנים לפיהם נקבע האם מדובר בשותפות הוא משפטי במהותו ולכן חורג מהנושא שלנו בסרטון הזה ולכן לא אתעכב עליו.

נצא מנק' מוצא שמתקיימת שותפות. כיצד אם כן יכול שותף שמטעמים שונים מבקש להסתלק מהשותפות – לצאת ממנה?

ובכן, כאשר קיים הסכם שותפות בכתב – יפעל אותו שותף בהתאם לקבוע באותו הסכם שותפות, שקובע את דרך ההודעה ואת אופן ביצוע הפירוק ואף לקבוע את זהותו של המפרק. אני תמיד ממליץ לעשות הסכם שותפות אצל עו"ד שמתמחה בתחום המסחרי ובתחום השותפויות בפרט, מפני שהיעדר הסכם כזה מכניס סיבוכים וקשיים ביציאה מהשותפות.

כאשר מוקמת שותפות שקצובה בזמן למשל לשם ביצוע פרויקט חד פעמי מתפרקת מיד בתום הזמן שנקצב לה. במציאות בחיי היומיום, במרבית המקרים מדובר בשותפים שלא ערכו ביניהם הסכם ובשותפות שלא נקצבה בזמן. ובמקרה כזה, שותף המבקש לצאת מהשותפות ולהסתלק ממנה נדרש לתת הודעה לשאר השותפים בדבר רצונו לסיים את השותפות.

פקודת השותפויות קובעת  כי ככל שלא הוסכם על תקופה קצובה לקיומה של שותפות, כל שותף יוכל לסיימה בכל עת באמצעות הודעה על כוונתו, לשאר השותפים.

עוד נקבע בפקודה כי "פירוקה של שותפות לתקופה לא מסוימת יהיה בתאריך שנקב השותף בהודעתו, ואם לא נקב תאריך – בתאריך שבו נמסרה ההודעה".

מכאן, כל מה שנדרש משותף המבקש להביא לסיום השותפות הוא למסור הודעה לשאר השותפים.

חשוב להבין, כאשר שותף מודיע על פירוק השותפות במועד נקוב, הרי שלאחר אותו מועד השותפות אינה מתחסלת או מפסיקה לפעול. למעשה השותפות משנה סטטוס והופכת לשותפות בפירוק, ומאותו רגע סמכויותיהם של השותפים ניתנים להם אך ורק לשם חיסול השותפות באופן שהתחייבויותיה שקדמו לפירוק יטופלו, נכסיה ימכרו והשותפים יישבו את החשבונות ביניהם ככל שיש ונותר רווח לחלק ביניהם. 

מכאן ברורה החשיבות שבהסכם שותפות שמגדיר מראש את מנגנון הפירוק, ההתחשבנות, הטיפול בנכסים ולוח הזמנים לחיסול הפעילות. מפני שברוב המקרים, השותפים הנותרים לא יאהבו בלשון המעטה את הרעיון של חיסול הפעילות וזה עלול להביא למצב של גרירת רגליים בחיסול הפעילות והתחשבנות כספית, ואף המשכה של הפעילות מבלי לשתף את השותף היוצא ברווחים תוך השארתו מחוץ לתמונה.

כאשר זה קורה והמקרים הללו שכיחים ביותר, יש לפנות לעו"ד המתמחה בדיני השותפויות על מנת לקבל ייעוץ משפטי נכון וכדי שזה יפנה לביהמ על מנת לקבל סעדים משפטיים שיביאו לחיסול השותפות ולכפות התחשבנות כספית עם השותף היוצא.

במקרים מסוימים ניתן להביא באמצעות מו"מ או באמצעות ביהמ לקניית חלקו של השותף היוצא לפי שווי השותפות אותה יש להעריך באמצעות מומחה.

לשיתוף:

למאמרים נוספים בנושא משפט מסחרי

כיתבו לנו

גלילה למעלה
דילוג לתוכן