מהו הסכם סודיות (NDA)

ניסוח הסכם סודיות (NDA) מחייב התייחסות ל-7 שאלות חשובות ומהותיות, בלעדיהן יש להניח שהמסמך לא יהיה שלם ויחשוף את מוסר המידע לסיכונים

תנאי ההסכם והאופן בו הצדדים נוהגים אחד עם השני הוא תמיד אינדיקציה מוקדמת לאופן בו כל צד מתנהל בעסקים, צד שאינו מפגין גמישות בהסכם הסודיות, סביר שיהיה פחות גמיש גם במהלך העסקים עימו בעתיד, הסכם סודיות מוצלח לוקח בחשבון את צרכי שני הצדדים

אני מייעץ ללקוחותיי שלא לכלול פיצוי כספי במסגרת הסכם הסודיות, העברת סיכון בשלב כל כך מוקדם של ההכרות בין הצדדים אף פעם לא מומלץ, הצד שנפגע בגין הפרת הסכם הסודיות תמיד יכול לתבוע בביה"מ ולקבל פיצוי בגין נזקים שיוכיח שנגרמו לו על ידי הצד המפר

 

       7 נקודות שחשוב לכלול בכל הסכם סודיות (NDA)

מהו הסכם סודיות –

זהו הסכם לשמירת סודיות ולאי חשיפת מידע שנמסר לאחד הצדדים, שמקדים כל אקט של מסירת מידע וסוד מסחרי מהצד המוסר לצד שמקבל את המידע, אלה עשויים להיות לקוחות, ספקים, משקיעים, שותפים חברות או יחידים שמבקשים גישה למידע למטרות של ניהול משא ומתן לקראת ביצוע עסקה.

NDA הוא נקודת המוצא לכל עסקה, למשל כאשר מציעים מכירה של מוצר או טכנולוגיה, מציעים הצעה למשקיע, מגייסים עובדים בעלי גישה למידע רגיש, ובכל פעם שיש צורך בהעברת מידע רגיש בין שני צדדים המסמך נועד להגן על הצד שמוסר את המידע החסוי מפני האפשרות שהצד שמקבל אותו יעשה בו שימוש שלילי העלול לגרום לנזקים עבור הצד המוסר.

ההסכם יכול שיהיה חד צדדי, לפיו הצד המגלה מוסר מידע לצד המקבל, או דו צדדי בו שני הצדדים מעבירים ומקבלים מידע ומתחייבים לשמירת הסודיות.

כיצד נגדיר מידע חסוי?

מידע חסוי הוא ספציפי לכל עסקה. לכן, מטבע הדברים האופן בו נגדיר מהו מידע חסוי ומה אינו כזה הוא בעל חשיבות לכל הצדדים.

הצד המגלה יבקש להגדיר מידע חסוי בהגדרה רחבה ככל שניתן, ולהימנע מלהגדיר מידע כחסוי רק מידע בכתב. מהצד השני מקבל המידע יבקש תמיד הגדרה מצמצמת למידע חסוי על מנת להקטין את הסיכון הטמון בגילוי מידע חסוי בעתיד. לכן חשוב שעו"ד מנוסה יעבור על הניסוח.

מה שנשאיר מחוץ להגדרה של מידע חסוי לא פחות חשוב, לרוב תהיה בהסכם התייחסות למידע שלגביו אין ציפייה שיהיה חסוי, סייגים אלה יגנו על הצדדים באותם מקרים בהם יהיה צורך בגילוי המידע.

לרוב יהיה זה מידע שיידרש על ידי רשות רגולטורית בהתאם לחוק או לצווים משפטיים, אבל לא רק. לעיתים מידע יהפוך גלוי לציבור מסיבות שונות אחרות.

תקופת ההסכם

  כל הסכמי הסודיות חייבים בהגבלת תקופת ההסכם. תוקפם של מרבית ההסכמים בדרך כלל יפוג במועד קבוע מראש או בתום תקופת ההסכם כאשר המידע לא נחשב יותר לחסוי. לעיתים התקופה תהיה בלתי מוגבלת על מנת להגן על סודות מסחריים, אך גם לאחר תפוגת ההסכם הזכויות והחיובים של כ"א מהצדדים צריכים לשרוד את ביטול ההסכם.

נוסח הסעיף חייב לכלול את מועד כניסת ההסכם לתוקף, אורך התקופה ושמירה על זכותו של כל צד להביא את ההסכם לסיומו בהודעה מראש. חשוב מאוד לכלול סעיף הישרדות של הזכויות והחיובים גם לאחר ההסכם לתקופה נוספת וכל עוד המידע ייחשב כסוד מסחרי.

מתי יש צורך בגילויו של המידע החסוי

ישנם חריגים לאי הגילוי תחת הסכם הסודיות, במקרים של הליכים משפטיים או רגולטוריים. במהלך יישום ההסכם עשוי להיווצר מצב לפיו גופים רגולטוריים, חקירה של רשויות או צווים שיפוטיים יחייבו גילוי המידע.

יחד עם זאת מקרים אלה מחייבים את הצד מוסר המידע להתגונן כנגד דרישת הגילוי. ההסכם חייב לשים על הצד שנדרש לגילוי מחויבות למתן הודעה ואפילו סיוע למוסר המידע ובעליו על דרישת הגילוי כך שמוסר המידע יוכל על חשבונו לפעול לעיכוב או מניעת מסירת המידע באמצעים משפטיים.


האם מקבל המידע נדרש להחזירו או להשמיד את המידע שקיבל במסגרת ההסכם.

חשוב לכלול סעיף בהסכם שעוסק באופן בו ינוהל המידע בתום תקופת ההסכם. יש שמבקשים החזרה או השמדה, אחרים מאפשרים לצד המקבל להשאיר אצלו את המידע במערכות המיחשוב כחלק ממדיניות הגיבוי שלהם, עד לשחרור המידע כחלק מהפעילות העסקית הרגילה, תוך דרישה שהמידע יהיה מוגן בזמן הזה.

חשיבות תחום השיפוט והדין שיחול

תניית השיפוט והדין הם קריטיים בהסכם. הזמן והעלות שבטיפול במחלוקת משפטית שהדין הזר חל עליה ומקום השיפוט בה נקבע  מחוץ לגבולות המדינה הם עניין יקר מאוד. לבחירת מקום השיפוט והדין שיחול נודעת חשיבות רבה בכל הקשור לפרשנות, לאכיפה ולתרופות בגין הפרת ההסכם. בחלק מן ההסכמים הצדדים מסכימים על ויתור של הצד הפוגע על דרישת ערובה כספית בהגשת סעד זמני בהליך משפטי.

הסכם סודיות לא מחייב המשכיות

הסכם סודיות לא מייצר כל חובה ליצירת התקשרות, שת"פ,  מיזם משותף או שותפות כלשהי. הצדדים לא חייבים אפילו להמשיך לנהל מו"מ ביניהם בתום ההסכם. חשוב שנוסח ההסכם יבהיר זאת באופן מפורש.

לסיכום

הסכמי סודיות הם מרכיב חשוב ביצירת יחסים עסקיים או כניסה לעסקה. בכל פעם שמידע רגיש נחשף בפני הצד שכנגד, יהיה צורך בהסכם שיגדיר כיצד הצדדים ינהגו במידה שגולה. הסכם סודיות המנוסח היטב, לא רק שירתיע גניבת המידע אלא ייצור תשתית טובה למערכת יחסים עסקית על בסיס אמון הדדי.

לשיתוף:

למאמרים נוספים בנושא משפט מסחרי

כיתבו לנו

גלילה למעלה
דילוג לתוכן