הבטחת התמורה בעסקת מכירת מניות

איזה מנגנון משפטי יכול להבטיח לבעל המניות ("המוכר") תשלום בגין המניות על ידי הקונה בטרם העברת בעלות על המניות לרוכש.

המנגנון המשפטי שיכול להבטיח למוכר המניות תשלום על ידי הקונה והעברת הבעלות על המניות שנרכשו הוא באמצעות הסכם רכישה. הסכם זה צריך להתוות בבירור את התנאים וההגבלות של המכירה, כולל מחיר המניות, שיטת ועיתוי התשלום, והעברת הבעלות על המניות.

בנוסף, החוזה צריך לכלול הוראות ליישוב סכסוכים, כגון בוררות או גישור, במקרה של חילוקי דעות בין הקונה למוכר.

מנגנון משפטי נוסף שיכול לספק אבטחה נוספת למוכר הוא השימוש בשירות נאמנות( Escrow) בהתאם להסכם נאמנות שבנוי נכון. שירות נאמנות פועל כצד שלישי נייטרלי להחזקת המניות והתשלום עד לעמידה בכל תנאי המכירה. הדבר מבטיח לשני הצדדים כי העסקה תושלם באופן הוגן ובהתאם לתנאים המוסכמים.


הסכם נאמנות הוא מסמך משפטי הקובע את תנאיו של הסדר נאמנות, שהוא הסדר זמני שבו צד שלישי עצמאי מחזיק ומנהל נכסים מסוימים, כגון מניות, בשם שני צדדים אחרים. כשמדובר במניות, הסכם נאמנות כולל בדרך כלל את המרכיבים הבאים:

תיאור המניות: ההסכם צריך לתאר בבירור את המניות המונחות בנאמנות, כולל מספר המניות, מעמדן וערכן הנקוב.

תנאי שחרור: ההסכם צריך לפרט את התנאים שבהם המניות ישוחררו מהנאמנות. זה עשוי לכלול תנאים כגון השלמת אירוע מסוים או מעבר של פרק זמן מסוים.

סוכן נאמנות: ההסכם צריך לזהות את סוכן הנאמנות, שהוא הצד השלישי העצמאי האחראי על החזקה וניהול המניות. ההסכם צריך גם לציין את החובות והאחריות של סוכן הנאמנות.

תנאי תשלום: ההסכם צריך לציין את תנאי התשלום עבור שירותי סוכן הנאמנות, כולל כל העמלות וההוצאות הקשורות להסדר הנאמנות.

מצגים והתחייבויות: ההסכם צריך לכלול מצגים והתחייבויות שנעשו על ידי הצדדים המעורבים בעסקה, כגון המוכר, הקונה וסוכן הנאמנות. מצגים והתחייבויות אלה מסייעים להבטיח שכל הצדדים מודעים להתחייבויותיהם ולאחריותם על פי הסכם הנאמנות.

יישוב מחלוקות: ההסכם צריך לפרט את התהליך לפתרון כל מחלוקת שעשויה להתעורר במסגרת הסכם הנאמנות.

לסיכום, מרכיבי המניות בהסכם נאמנות כוללים בדרך כלל תיאור של המניות, תנאים לשחרור, זיהוי סוכן הנאמנות, תנאי תשלום, מצגים והתחייבויות ויישוב סכסוכים. הסכם נאמנות מנוסח היטב יכול לסייע להבטיח עסקה חלקה ויעילה תוך הגנה על האינטרסים של כל הצדדים המעורבים.

לשיתוף:

למאמרים נוספים בנושא משפט מסחרי

כיתבו לנו

גלילה למעלה
דילוג לתוכן