כיצד לכתוב מכתב התפטרות

דגשים להודעה מוקדמת על התפטרות

החוק מטיל על עובד,  אשר מעונין לסיים את יחסי העבודה, חובה לתת הודעה מוקדמת בכתב, בה יצוין יום הוצאת ההודעה ויום הכניסה לתוקף של ההתפטרות;

תקופת ההודעה המוקדמת כאמור בחוק חלה גם על הודעה מוקדמת להתפטרות;

כאשר נוקבים בימי הודעה מוקדמת המדובר בימים קלנדריים ולא בימי עבודה;

מעסיק רשאי להודיע לעובד שנתן הודעה מוקדמת להתפטרות, כי הוא מוותר על נוכחותו של העובד ועל עבודתו בפועל בתקופת ההודעה האמורה, כולה או מקצתה, ובלבד שישלם לעובדו פיצוי בסכום השווה לשכרו הרגיל של העובד בעד התקופה שלגביה ויתר על עבודתו;

עובד שחדל לעבוד ולא נתן למעסיקו הודעה מוקדמת להתפטרות, ישלם למעסיקו פיצוי בסכום השווה לשכר הרגיל בעד התקופה שלגביה לא ניתנה ההודעה המוקדמת;

חשוב לדעת כי בנסיבות מסוימות אין חובה לתת הודעה מוקדמת (חשוב להתייעץ עם עו"ד מומחה בטרם);

עכשיו נראה כיצד לכתוב את מכתב ההתפטרות:

נוסח של מכתב התפטרות לדוגמה

לשיתוף:

למאמרים נוספים בנושא דיני עבודה

כיתבו לנו

גלילה למעלה
דילוג לתוכן