איך לרכוש עסק בעסקת נכסים?

רכישת עסק יכולה להיות מאמץ מרגש ומתגמל, אך חשוב לגשת לתהליך עם שיקול דעת ותוכנית ברורה. בין אם אתה קונה בפעם הראשונה או יזם מנוסה, ישנם גורמים רבים שיש לקחת בחשבון בעת רכישת עסק, כולל מחקר שוק, בדיקת נאותות, משא ומתן ומימון. במאמר זה נחקור את השלבים החיוניים הכרוכים ברכישת עסק ונספק טיפים שיעזרו לכם לקבל החלטה מושכלת ולנווט בתהליך המורכב בביטחון.

ההבחנה בין עסקת מניות לעסקת נכסים

עסקת מניות משמעותה רכישת בעלות על החברה לרבות נכסיה, התחייבויותיה וחובותיה יחד עם כל הבעיות והאתגרים איתם החברה מתמודדת. אחד מיתרונותיה הוא העובדה שכל ההסכמים של החברה עם עובדיה, לקוחות וספקיה ממשיכים לתפקד בהמשכיות ללא הפרעה.

עסקת נכסים היא רכישה של נכסים או פעילות ספציפיים של החברה והיא מאפשרת לרוכש לבחור בקפידה את הנכסים בהם הוא מעוניין ואיזה מן ההתחייבויות שייקח איתם. הסכמים של החברה עם לקוחותיה וספקיה לא עוברים באופן אוטומטי ויש צורך בהסבתם לרוכש. למעט במקרה של עובדים שעוברים, הרי שההיסטוריה של הפעילות הנרכשת לא עוברת אל הרוכש ובכך יתרונה של עסקת נכסים במקרה של היסטוריה בעייתית.

עוד על הכללים לביצוע עסקת רכישה מוצלחת (קישור למאמר ).

מה לבדוק לפני שרוכשים עסק?

מומלץ לפני החתימה על הסכם הרכישה ועוד במהלך בדיקת הנאותות (Due Diligence) לעשות כמה בדיקות שלרוב נעשות במסגרת בדיקת נאותות משפטית (זו הסיבה שעורך הדין שמלווה אתכם בעסקה מבקש לכלול במסגרת שכר טרחתו את עלות ביצוע הבדיקה המשפטית). השאלות שיש לשאול ולבחון בקשר לעסק:

 האם לנכס בו העסק פועל אין צווי סגירה מנהליים, חריגות בניה, לוודא שלא מתנהל נגד העסק או בעליו הליך משפטי, אין נכסים מעוקלים, אין הפרות של עוולות מסחריות, לבדוק את הסכם השכירות ואת האפשרות שלכם להיכנס בנעליו של המוכר בחוזה השכירות.

מה לגבי העובדים בעסק הנרכש והזכויות שלהם?

ככל והרוכש מעוניין להמשיך ולהעסיק את כל העובדים או את חלקם, הרי שההסכם חייב לדון בשאלה על מי חלה החובה לשלם את זכויות העובדים בכל התקופה שקדמה למכירת העסק. זכויות מסוימות של עובדים נקבעות ומחושבות על פי תקופת העבודה, לא רק אצל אותו המעסיק, אלא באותו מקום עבודה פיזי. הפסיקה קבעה את הגישה, לפיה עובדים אינם כלי משחק בידי מעבידם ולא ניתן להעבירם מיד ליד כחפץ בידי הסוחר.

עוד נקבע בפסיקה, כי בסיטואציה של חילופי מעסיקים, המעסיק החדש יהיה אחראי לתשלום שכר ותשלומים לקופת גמל, המגיעים לעובד ממעסיקו הראשון.  מאחר ובמידה והעובד המשיך לעבוד באותו מקום עבודה, נשמרות זכויותיו, ואין הוא צריך להוכיח לשם כך כי נוצר חוזה עבודה חדש בינו לבין המעסיק החדש, או שהוסכם במפורש על שמירת הזכויות, חשוב מאוד להסדיר את זכויות העובדים כחלק מתנאי עסקת הרכישה של העסק.

על הרוכש לבדוק, בעת קליטת עובדים מהמעסיק הקודם, האם זכויותיהם שולמו להם ע"י המעסיק הקודם. רוכש שלא עשה כן, ניתן לחייבו בתשלום זכויות העובדים בגין תקופת ההעסקה הקודמת באותו מקום עבודה.

באשר למוכר נזכיר כי את חובת מתן הודעה מוקדמת לעובד או למעסיק על הכוונה לסיים את יחסי העבודה בין הצדדים, העובדה כי בעת חילופי מעסיקים, מקום העבודה מוסיף להתקיים והמעסיק החדש מוכן לקלוט את העובד ולהמשיך את העסקתו ברציפות, אין משמעה כי יש בכך כדי לפטור את המעסיק הראשון ממילוי חובתו זו לתת הודעה מוקדמת.

כל שצריך לעשות מעסיק המבקש לפטור עצמו מחובת התשלום בגין תקופת ההודעה המוקדמת הוא להודיע לעובד מבעוד מועד על הכוונה להעביר את הבעלות בעסקו לאחר, ולהותיר בידי העובד את הבחירה החופשית האם להמשיך לעבוד במפעל, אם לאו.

אילו סעיפים חשוב לכלול בהסכם הרכישה של העסק?

חשוב מאוד לתת ביטוי בהסכם הרכישה של העסק להגדרת הממכר ולפרטו ברשימה נפרדת ומפורטת שתהווה חלק מההסכם.

יש לכלול בהסכם הרכישה את התחייבויות המוכר, בחלק זה של החוזה ייתן המוכר את הצהרתו והתחייבותו למצבם הפיזי והמשפטי של הנכסים הנרכשים, ושלו עצמו. אם נתן המוכר מצגים כלשהם בקשר לעסק ולפעילותו חשוב שאלה יהיו חלק מההסכם ויקבלו ביטוי מפורש בו.

מאילו מלכודות רצוי להיזהר בעסקת נכסים?

הסכם לרכישת נכסים  להבדיל מעסקת מניות, הוא חוזה המשמש להעברת הבעלות על נכסי החברה מהמוכר לקונה. הסכמים אלה משמשים בדרך כלל במיזוגים ורכישות ויכולים להיות מסמכים מורכבים, המכילים מספר הוראות שיכולות להיות להן השלכות משמעותיות על שני הצדדים אם לא ינהלו משא ומתן ויבוצעו כראוי. קראו את האמר בקישור שלהלן כדי לדעת  מהן המלכודות הנפוצות שיש להיזהר מהן בהסכם רכישת נכסים (קישור למאמר).

לשיתוף:

למאמרים נוספים בנושא משפט מסחרי

כיתבו לנו

גלילה למעלה
דילוג לתוכן