שינוי מבני בחברה – לבעלי המניות ומנהלי החברה לא תישאר ברירה

העוצמה בה הכה משבר הקורונה במגזר העסקי הוא חסרת תקדים בהיקפו. כבר עכשיו ברור, שבקצה המשבר לא בטוח שנמצא את אותה הסביבה העסקית, תנאי השוק והביקושים טרום המשבר. לבעלי המניות והדירקטוריון אין ממש ברירה, שנת 2020 היא שנה אבודה, הם חייבים להתחיל  לבחון מחדש את הנחות העבודה ל-2021 ולערוך שינויים מבניים בחברות. במיוחד עבור דירקטורים בחברות שעל סף "הסולבנטיות" עליהם חלה אחריות דירקטור לפי סעיף 288 לחוק חדלות הפירעון החדש. שינוי מבני יהיה ככל הנראה הכרח.

שינוי מבני בתאגיד או באנגלית Corporate restructuring הפך למילת קוד שגורה בימים של משבר. 

שינוי מבני הוא אוסף של פעולות שנועדו לשנות שינוי מהותי את מבנה החברה או פעילותה. לרוב אלה הן פעולות שחברות נוקטות כשהן עומדות בפני סיכון פיננסי המאיים על קיומן. כך יצטרכו החברות לשקול ארגון מחדש של מחלקות, צמצום היקף כוח האדם ועלותו, לשקול פיצול או מיזוג עם חברות בנות, עדכונים של תוכניות עסקיות וביצוע ניהול סיכונים פיננסיים. 

שינוי מבני מתייחס אף לפעולות שעל הנהלת החברה לנקוט כגון ניהול מו"מ מחודש על הסכמים מול ספקים ונותני שירותים, היערכות מתאימה עם אשראי בנקאי,  הקטנת היקף השכירות ושטחי משרדים, שינוי אסטרטגי בנוגע לגיוס לקוחות חדשים והתנהלות מותאמת מול לקוחות קיימים. כמו כן, חברות יידרשו לערוך מחדש את מבנה החוב וההון, לבחון את הקטנת הפעילות ומכירה של חלקים מהחברה למשקיעים חיצוניים – 

חברות העומדות בפני משבר ישכרו את שירותיהם של עורכי דין ויועצים פיננסיים על מנת שיסייעו להן בייעוץ, תכנון, ניהול המו"מ ובסגירת העסקאות החיוניות לשינוי שהן עורכות.

מהן היתרונות של עריכת שינוי מבני?

כאשר חברה מצמצמת את גודלה, הוצאות התפעול קטנות בהתאמה. לדוגמה צמצום בכוח העבודה מקטין את עלויות השכר, או הוצאת חלק מהפעילות למיקור חוץ אשר עשויה להוזיל עלויות. כפי שיש מספר סיבות לעריכת השינוי, כך ישנם גם מספר יתרונות ליישום השינוי, ביניהם עליה בערך החברה והכנתה למכירה או העברתה לדור הבא בחברה משפחתית. חלק מהיתרונות עשויים להציב את החברה בעמדה תחרותית טובה יותר בתום המשבר.

מהם הדרכים לצמצום החברה?

ישנן מספר דרכים בהן חברה יכולה להביא לצמצום בגודלה ובהיקפה. להלן מספר דוגמאות בה חברה יכולה להיפרד מפעילות ו/או מנכסים המכבידים על פעילותה העיקרית:

הפרדה  (  Sell-offאו Divestitures )

באסטרטגיה זו, החברה שואפת למכור, ולהפריד פעילות נפרדת או חטיבה. לרוב באמצעות מכירה ישירה של חטיבה, פעילות, נכס אשר אינם רווחיים לחברה, לרוכש חיצוני. החברה המוכרת תקבל מזומנים תמורת המכירה והשליטה תועבר לרוכש. כך עשויה החברה המוכרת לשפר באמצעות המכירה את רווחיותה

סינוף החברה (Spin-offs)

באסטרטגיה זו מבקשת החברה ליצור חברה עצמאית נבדלת מהחברה האם שממשיכה להחזיק בפעילות העיקרית. מניות החברה העצמאית יוחזקו בידי בעלי המניות של החברה האם בשיעור יחסי לאחזקתם. בגישה זו בעלי המניות עשויים ליהנות מהצפת ערך שווי המניות המוחזקות בידיהם באופן עקיף. אך לחברות המבקשות ליהנות ממזומנים לתמיכה בצמיחה או להחזר חובות גישה זו אינה מתאימה.

פיצול החברה (Split-offs)

באסטרטגיה זו בעלי המניות מקבלים מניות החברה החדשה בתמורה למניות בחברה האם. הרציונל הוא לשחרר את בעלי המניות מאחזקתם בחברה העיקרית בתמורה להחלפתה בחברה החדשה עם הפעילות העצמאית.

חיסול, פירוק החברה (Liquidation)

באסטרטגיה זו החברה תפורק ונכסיה ימכרו כל אחד בנפרד. אסטרטגיה זו ננקטת כאשר החברה הופכת חדלת פירעון (כלכלי ולא משפטי) ואינה מסוגלת לעמוד בהתחייבויותיה.

הקפאת הליכים

לחברה קיימת אפשרות להגיש בקשה להקפאת הליכים כאשר יש תוכנית הבראה ואפשרות סבירה לצאת מהקשיים אליה נקלעה. הבקשה נועדה להעניק לחברה את הזמן הנדרש על מנת לבצע את תוכניתה לשינוי מבני והבראה, לאתר משקיע, לבצע שינוי ארגוני ולמכור חטיבות עסקיות, לצמצם הוצאות ולבצע שינויים בכוח האדם שלה לצורכי התייעלות. 

ההשלכות המשפטיות של שינוי מבני

שינוי מבני מחייב מאמץ משפטי הכולל בדיקת הסכמים והתחייבויות מול משקיעים ושותפים אסטרטגיים, אשר תוצאה של שינוי מבני בחברה עלול להיות בניגוד למוסכם מולם, ובדיקת קיומו של הרוב המתאים לביצוע ההליכים הרצויים. בנוסף, יש לבחון האם החלטה כזו תפעיל זכויות מסוימות של משקיעים ובעלי מניות (הגנות דילול, החזרי הלוואות , חילוט ערבויות). כמו כן, גם לאחר קבלת האישורים ע"פ כללי הממשל התאגידי החלים על החברה והחוזים עליה היא חתומה, יש למפות את הפרוצדורה המשפטית לביצוע (עריכת הסכמים חדשים, הודעות סיום חוזים, בחינת סיכונים ואפשרות של הפרה כלכלית של חוזה, פתיחת משא ומתן, ביצוע שימוע לעובדים, ניסוח מסמכים ודוחות מורכבים להגשה ואישור). 

במידה והחברה נאלצת להגיש בקשה להקפאת הליכים, יש לבצע הליך משפטי מול בית המשפט לקבלת צו מתאים

לשיתוף:

למאמרים נוספים בנושא משפט מסחרי

כיתבו לנו

גלילה למעלה
דילוג לתוכן