בעלי מניות מיעוט – כך תגנו על עצמם בהסכם בעלי מניות

מיעוט הנו מי שמחזיק בפחות מ-50% מניות החברה. כתוצאה, במצב של חילוקי דעות (לרוב על אופן חלוקת המשאבים בחברה או כל עניין אחר המחייב הצבעה) למיעוט אין יכולת השפעה ממשית בקבלת החלטות. מצב שכזה אופייני לרוב בחברות קטנות שמייסדיהן הם בני משפחה או חברים. מכאן, שנכון יעשו בעלי מניות המיעוט אם יגנו על השקעתם באמצעות הסכם בעלי מניות, כזה שימקסם את השפעתם על הנעשה בחברה, כפי שנבהיר להלן:

מינוי דירקטורים

שמרו על הזכות למנות דירקטורים מטעמכם ויכולת השפעה על מינוי מנהלים בחברה וזהותם. הדבר נכון בעיקר ככל שאתם צופים גידול וצמיחה של החברה.

החזון שלכם

אם יש לכם חזון משלכם עבור החברה, תוודאו שהעניין מקבל ביטוי בהסכם בעלי המניות. כך למשל, אם חשוב לכם שהחברה תעשה שימוש אך ורק באנרגיה ירוקה, תבטיחו זאת בהסכם.

זכות המצרנות

הכלילו את הזכות במסגרת ההסכם. זוהי למעשה זכות ראשונים הניתנת למשקיעים הקיימים לרכישת מניות נוספות לפני משקיעים אחרים וזאת על מנת למנוע דילול של אחוז האחזקות שלהם בחברה עם כניסתם של בעלי מניות נוספים.

מנגנון רכישה

רצוי שתכללו סעיף "שוטגאן" בהסכם (או ב.מ.ב.י). מנגנון זה יאפשר לכם לקנות את החברה או למכור את חלקכם בחברה לבעל מניות אחר במקרה של מבוי סתום. אל תנקבו מראש במחיר, הסכימו מראש על מומחה שיעריך את המחיר ההוגן.

זכות סירוב ראשונה

הכלילו זכות סירוב ראשונה. זכות דומה במהותה לזכות המצרנות, אך עוסקת במניות קיימות שבהחזקת בעלי המניות ולא במניות שהחברה מקצה. בעל מניות שירצה למכור מניותיו בחברה יהיה חייב ראשית להציעם לבעלי המניות האחרים לפי חלקם היחסי.

זכות הצטרפות

רצוי שתכללו זכות הצטרפות. היינו, במידה ורוב בעלי המניות ימכרו את חלקם, תוכלו לבחור להצטרף לעסקה באותם התנאים, היינו הרוכש יהיה חייב לקנות את כל 100% המניות בחברה.

שווי המניות

הסכימו מראש על מנגנון לקביעת שווי המניות. כשיגיע הזמן למכור את חלקכם, רצוי שיהיה קבוע עוד מראש ובהסכמה, מנגנון להערכת שווי המניות, וזאת כדי למנוע קונפליקטים ומאבקים סביב נושא השווי, מאבקים כאלה שכיחים מאוד בקרב חברות משפחתיות, הדבר רצוי גם ליורשי המניות.

אי תחרות

סעיף שכזה אוסר על בעלי המניות להתחקות בחברה, כל עוד הם מחזיקים במניות החברה ואף תקופה מסוימת לאחר מכן.

 

השקעות

הגבילו מראש את ההוצאה על השקעות ברכוש קבוע בחברה. קבעו מהו הסף הכספי מעליו יהיה צורך באישורכם כדי לבצע השקעות ברכוש קבוע בחברה.

לשיתוף:

למאמרים נוספים בנושא משפט מסחרי

כיתבו לנו

גלילה למעלה
דילוג לתוכן