דיני עבודה

חוק הגנת הפרטיות – שימוש במצלמות במקום העבודה

השאלה החברה מעוניינת להתקין מצלמות במשרדים החדשים, ולעשות כל מה שצריך על מנת שיהיה חוקי לגמרי. במשרד החדש יש הרבה דלתות, ובנוסף גם דלת חיצונית לחדר כיף של העובדים. האם החברה מחויבת להחתים אותם על הרשאה לצילום? מה קורה במידה ומישהו מסרב? האם אנחנו צריכים לתלות שלטים במשרד? אם כן, האם מספיק רק בכניסה הראשית …

חוק הגנת הפרטיות – שימוש במצלמות במקום העבודה Read More »

הסדרי פרישה לנושאי משרה בכירים

מעבר לתשלום פיצויי פיטורים, חברות נוהגות להעניק לנושא משרה מענק פרישה חד-פעמי שווה ערך לגובה של מספר משכורות בסיס. משכורת בסיס למענק פרישה יכול שתכלול גם רכיבי שכר נלווים לרבות: הפרשות לביטוחי מנהלים ו/או קרנות פנסיה, קרנות השתלמות, ימי חופשה, דמי הבראה, ימי מחלה וכו'. מומלץ כי גובה מענק הפרישה יקבע כבר במועד חתימת הסכם …

הסדרי פרישה לנושאי משרה בכירים Read More »

כיצד לכתוב מכתב התפטרות

דגשים להודעה מוקדמת על התפטרות החוק מטיל על עובד,  אשר מעונין לסיים את יחסי העבודה, חובה לתת הודעה מוקדמת בכתב, בה יצוין יום הוצאת ההודעה ויום הכניסה לתוקף של ההתפטרות; תקופת ההודעה המוקדמת כאמור בחוק חלה גם על הודעה מוקדמת להתפטרות; כאשר נוקבים בימי הודעה מוקדמת המדובר בימים קלנדריים ולא בימי עבודה; מעסיק רשאי להודיע …

כיצד לכתוב מכתב התפטרות Read More »

חוק הגנת הפרטיות – שימוש במצלמות במקום העבודה

השאלה החברה מעוניינת להתקין מצלמות במשרדים החדשים, ולעשות כל מה שצריך על מנת שיהיה חוקי לגמרי. במשרד החדש יש הרבה דלתות, ובנוסף גם דלת חיצונית לחדר כיף של העובדים. האם החברה מחויבת להחתים אותם על הרשאה לצילום? מה קורה במידה ומישהו מסרב? האם אנחנו צריכים לתלות שלטים במשרד? אם כן, האם מספיק רק בכניסה הראשית …

חוק הגנת הפרטיות – שימוש במצלמות במקום העבודה Read More »

העסקת עובדים ביום הזיכרון לחללי מערכות ישראל ויום העצמאות

שעות העבודה ביום הזיכרון סעיף2(ב)לחוק שעות עבודה ומנוחה, התשי"א 1951(להלן: "חוק שעות עבודה ומנוחה") קובע, כי ביום שלפני חג, שהעובד אינו עובד בו, בין על פי חוק, ובין על פי הסכם או נוהג, לא יעלה יום העבודה על 7 שעות. יום העצמאות נקבע כ"חג" שהוא יום שבתון במסגרת חוק יום העצמאות התש"ט-1949. לפיכך, בשילוב עם …

העסקת עובדים ביום הזיכרון לחללי מערכות ישראל ויום העצמאות Read More »

טיפ למעסיק בעניין הודעה מוקדמת

עובדת שהועסקה במשך חודשיים, הודיע בסוף השבוע על התפטרותה וכי לא תתייצב לעבודה ביום שני כדי להעביר סדנא מטעם המעסיק במשרדי הלקוח. לשיטת העובדת הייתה צריכה לתת יומיים של הודעה מוקדמת (ימים קלנדריים) למעסיקה וכך עשתה. המעסיק "תקוע" בלי מחליף ובלי זמן מספיק להתארגן על החלפה. זכותו של עובד לעזוב את מקום עבודתו ובלבד שתינתן …

טיפ למעסיק בעניין הודעה מוקדמת Read More »

הדממה – חופשה "מפעלית" מרוכזת

מעסיקים אשר אינם כפופים להסדר מיטיב כגון חוזה אישי, הסכם קיבוצי, צו הרחבה רשאים לקבוע חופשה מרוכזת בימי חול המועד בכפוף להוראות חוק חופשה שנתית. המעסיק הוא המסדיר את מועדי החופשות של עובדיו, כפוף להוראות החוק. כלומר, מעסיק יכול להחליט, כי במועד מסוים תושב העבודה, והעובדים יצאו במרוכז לחופשה שנתית; וזאת, בכפוף לשתי מגבלות: מתן …

הדממה – חופשה "מפעלית" מרוכזת Read More »

סיום יחסי עבודה – אסטרטגיה של פיטורי צמצום והתייעלות

לכאורה, פיטורי צמצום ופיטורי התייעלות נראים פחות מורכבים בהיבט המשפטי מפיטורי עובדים על רקע מקצועי או על רקע כל סיבה אחרת שלא בהכרח "מחייבת" פרידה. זו תפיסה שגויה.ראשית אני רוצה שתבינו. פיטורי צמצום והתייעלות אינם סיסמת קסם, הם מחייבים נורמות התנהגות של המעסיק בבואו לפעול בהליך זה ובכלל זה, לערוך למועמדים לפיטורים שימוע שייתן להם …

סיום יחסי עבודה – אסטרטגיה של פיטורי צמצום והתייעלות Read More »

שימוע לפני פיטורים

אנו נלווה אותך בייעוץ מקצועי כבר למן הרגע הראשון לקבלת הזימון לשימוע, ננחה אותך כיצד לפעול, על מנת למקסם את זכויותיך, נפחית חרדה ולחץ שהם תגובה שכיחה אצל העובד כשהוא ניצב בפני הליך של שימוע. משרדנו מלווה ומייצג עובדים: מול מעסיק פרטי או ציבורי לרבות רשויות מקומיות שימוע משמעתי שימוע לפני הגשת כתב אישום (בצוות עו"ד …

שימוע לפני פיטורים Read More »

האם הקטנה בשיעור העמלות כחלק משכרו של העובד מהווה הרעת תנאים?

מעסיקים רבים נוהגים אחת לתקופה לערוך שינויים בתוכנית התמריצים בשכר המונהגת בארגון המעסיק ולהתאימה לשיעור וקצב צמיחת המכירות של הארגון או ליעדים האסטרטגיים המשתנים. תוכנית התמרוץ הנפוצה ביותר היא זו המבוססת על תשלום חלק מהשכר (או כולו) בעמלות ששיעורן נקבע מראש, ומהווה חלק מחבילת התגמול שהוצעו לעובד במסגרת הסכם העבודה בעת קליטתו לארגון. בין אם …

האם הקטנה בשיעור העמלות כחלק משכרו של העובד מהווה הרעת תנאים? Read More »

גלילה למעלה
דילוג לתוכן