הצלחות

אמון. ניסיון. תוצאות.

עובדת רשות מקומית הגיעה למשרדי כאשר בידה החלטת ועדה הפיטורין של הרשות בעניינה המעבירה  אותה  מתפקידה כעו"ס לסדרי דין ושוללת ממנה את תוספות השכר המגיעות לה בשל התפקיד הנוסף אותו היא ממלאת.

ניתוח המקרה הביא אותי למסקנה כי  בגין ההחלטה בדבר גריעת התפקיד ראוי ואף הכרחי כי בית הדין יתערב בה, מאחר וזו התקבלה בהיעדר סמכות, לא נבחנה על פי מבחן הסבירות, אינה מידתית נעשתה משיקולים זרים ובחוסר תום לב, ונשענת בעיקרה על אירועים בודדים המייחסים לעובדת טעות מקצועית, זאת לאחר למעלה 10 שנים רצופות בתפקיד בהם היא זוכה לשבחים ומכתבי הערכה.

סעד זמני – צו מניעה

הגשנו בשם העובדת תובענה לביטול הליך הפיטורים וכן בקשה לסעד זמני ליתן באופן דחוף, צווים וסעדים ארעיים ו/או זמניים, המורים לרשות להקפיא את החלטת ועדת הפיטורין על העברתה מתפקידה עד להכרעה בתובענה העיקרית;

בד בבד, הגשנו בקשה למספר סעדים זמניים דחופים:

בקשה לצו מניעה זמני המורה לרשות להימנע מהפחתת כל תוספת שכר המגיעה  לעובדת;

בקשה ליתן צו המורה לרשות להימנע משינוי לרעה בתנאי העסקתה של העובדת ולהימנע מלעשות כל פעולה המעקרת מתוכן או מונעת את יכולתה של העובדת למלא את תפקידה;

ניהול ההליך והתוצאה

לאחר ניהול ישיבת קדם משפט ובסיוע ביה"ד הגיעו הצדדים להסדר לפיו הליך הפיטורין יושהה וכי הרשות תודיע בעוד תקופה של 6 חודשים את החלטתה הסופית בעניין העובדת כאשר במהלך תקופה זו תפקודה וביצועיה ייבחנו.

לאחר 6 חודשים הודיעה הרשות לביה"ד כי היא חוזרת בה מהחלטת הפיטורים. התיק נסגר. 

בית הדין האזורי לעבודה דוחה טענת מנהל לרומן כן ואמיתי עם עובדת הכפופה לו. ביה"ד קובע כי מערכת היחסים שהתפתחה בין המנהל לעובדת, אינה כנה ואמיתית. הוכח שהתקיימו יחסי מרות בין התובעת לבין הנתבע, שהיה ממונה ישיר עליה, ולמצער – ממונה עקיף.

נקבע כי המנהל ניצל את יחסי המרות, וכי התובעת הוטרדה על ידי הנתבע, בניגוד להוראות החוק למניעת הטרדה מינית.

לקריאת פסק הדין המלא >>
ניתן ב- 26.01.22

להרחבה >>

חיוב אישי של בעלי מניות ו/או דירקטורים בגין מיסי ארנונה של חברה שחדלה לפעול חייב לעמוד בתנאים לתחולתו של סעיף 8 לחוק ההסדרים וסעיף 119 א לפקודת מס הכנסה.

פסק הדין המלא: תא (חדרה) 34603-09-17 – עירית חדרה נ' א.א. שמחות 2002 בעמ ואח'

משרדנו ייצג את הנתבעת ובעלי המניות

תביעה ע"ס 684,791 ש"ח

ניתן ב- 08.12.2020

להרחבה >>

נהג משאית הפצה נתבע לפצות את התובעת פיצוי כספי בסך של 660,000 ₪ בגין גניבת תוצרת גמורה ומכירתה לאחרים באופן בלתי מורשה. ביה"מ קבע בפסק דינו כי להוכחת היקף הנזק יש צורך בהצגת חומר גלם חשבונאי, או דוחות רלוונטיים, או חוות דעת חשבונאיות, וכי לא עלה בידי התובעת להוכיח כדבעי טענות לגבי היקף הגניבה. בהתבסס על הודאתו של הנתבע בפני החוקר הפרטי,  קבע ביהמ שניתן לאמוד, באופן סביר, את שווי התוצרת הגמורה שהוציאו הנתבעים בסכום של 72,000 ₪.

פסק הדין המלא: ת"א 66057-06-16 מאפית אריאל בע"מ נ' שטרית ואח' 

משרדנו ייצג את הנתבע 

ניתן ב- 14.04.2020

להרחבה >>

תביעה כספית לתשלום סך של 53,000 ₪ בצירוף מע"מ ובסה"כ ,לאחר שערוך, 63,277 ₪. 

הנתבעת שילמה לתובעת את מלוא התמורה החוזית בקיזוז סכום התביעה. 

קיימות ראיות למכביר לכך שהנתבעת הסכימה באמצעות לקזז מהתמורה החוזית את יתרת החוב. די בכך כדי לדחות את התביעה. קיימות שתי הודאות בכתב של מנהל התובעת שמהוות תמיכה למכביר בגרסתה של הנתבעת כי מנהל התובעת הסכים מראש לקזז את יתרת החוב מסכום התמורה החוזית.

התביעה נדחתה.

פסק הדין המלא: תא (טבריה) 3110-05-18 – ארץ הנירוסטה בעמ נ' יקב רמת הגולן בע"מ 

משרדנו ייצג את הנתבעת, יקב רמה"ג

ניתן ב- 25.03.2020

להרחבה >>

בית הדין האזורי לעבודה קיבל באופן חלקי את תביעתו של עובד חברה לשעבר בן 65 לקבלת פיצויים לאחר שפוטר בפיטורי צמצמום.  נקבע כי הימנעות החברה מלשקול, בזמן אמת, את השפעת הפיטורים על התובע נוכח גילו המתקדם, מהווה פגם בשיקול הדעת שהיה עליה להפעיל במועד השימוע.

יש לדחות את טענת הנתבעות כי שכרו של התובע כלל תמורה בגין שעות נוספות גלובליות.

אין לראות בתפקידו של התובע כתפקיד הנהלה הנופל תחת החריג של סעיף 30(א)(5) לחוק שעות עבודה ומנוחה. 

לעניין תשלום הפרשי השכר בגין עבודה בשעות נוספות, הנתבעות תשלמנה לתובע סך של 453,130 ₪

לקריאת פסק הדין המלא >>

סע"ש 9913-03-17 יונתן גלעד נ' גלטרוניקס קורפוריישן בע"מ ואח' ניתן ב- 22/07/2019

להרחבה >>

גלילה למעלה
דילוג לתוכן