על ההבדל בין מיזם מסחרי (Joint Venture ) לבין ברית אסטרטגית (Strategic Alliance)

מטרתנו הראשית בניהול עסק היא להשיא את רווחיו. אחת הדרכים להגדלת הרווח היא הגדלת העסק באמצעות כניסה למיזם מסחרי או ברית אסטרטגית. אע"פ שהמבנה של שני המודלים זהה באספקטים מסוימים, בפרקטיקה הם שונים זה מזה. לשניהם יתרונות וחסרונות, והמודל שייבחר יהיה זה המתאים ביותר לנסיבות העסקיות ולסביבה התחרותית של העסק. 

"מיזם מסחרי" (A joint venture ) הוא הסכם בין שני צדדים או יותר המסכימים ביניהם לאגד משאבים להשגת מטרה משותפת או ביצוע פעולה משותפת. זהו הסם לביצוע משותף של פעילות מוגדרת לפרק זמן מוגדר.

קיימים שני סוגים של מיזמים מסחריים:

מיזם מאוגד (Incorporated) – מנוהל כישות משפטית נפרדת, שיכולה להיות צד להסכמים ולהחזיק בשמה בנכסים;

מיזם לא מאוגד (Unincorporated) – הצדדים מחזיקים כל אחד בנתח מסוים במיזם שאינו מאוגד כישות משפטית נפרדת;

בעשותם כן, הצדדים למיזם חותמים ביניהם על הסכם ליצירת מיזם מסחרי (joint venture agreement).

ברית אסטרטגית מתקיימת כאשר שני גופים עסקיים או יותר משתפים פעולה ומשאבים לשם בצוע מטלה, או פרויקט, תוך שהצדדים נשארים עצמאיים זה מזה. ההסדר מאפשר לצדדים לפעול לקראת מטרה או יעד משותפים לטובת כל הצדדים.

ההבדלים העיקריים:

המטרה

מטרת המיזם המסחרי היא גישור על הסיכון העסקי באמצעות שיתוף פעולה להשגת יעד עסקי משותף. מנגד, המטרה בברית אסטרטגית, הוא למקסם את הרווחים וליצור רווח, והיא עושה זאת באמצעות שיתוף פעולה במטרה להביא לשיפור בביצועי הצדדים.

המבנה

המיזם המסחרי מאורגן כגוף עסקי לביצוע מטלה ספציפית תוך איגום משאבים. מנגד, ברית אסטרטגית, הינו הסדר לא רשמי בין הצדדים שמטרתו השגת יעד משותף באמצעות שיתוף במשאבים. המיזם המסחרי יפעל כישות משפטית עצמאית בעוד שהברית האסטרטגית לא.

עצמאות

במיזם המסחרי הצדדים פועלים כגוף אחד, הם מצרפים יחד את המשאבים להקמת ישות משפטית נפרדת ועצמאית. מנגד, בברית אסטרטגית הצדדים עובדים יחד, אבל פועלים בנפרד ובאופן עצמאי זה מזה.

חוזה

המיזם המסחרי כמעט תמיד יהיה מלווה בהסכם משפטי המגדיר את הזכויות והחובות של הצדדים במיזם, בעוד שבברית אסטרטגית הצדדים לעיתים עשויים להסתפק בלחיצת ידיים והבנות.

ניהול

לרוב ניהול המיזם המסחרי יעשה במשותף ובאופן שוויוני בהתאם להסכם. לעיתים מוקמת הנהלה ייעודית לטובת ניהול המיזם. מנגד, הניהול של ברית אסטרטגית לרוב נעשה באמצעות מנהלים של הצדדים שקיבלו אחריות לניהול.

נשמח לעמוד לרשותכם ולסייע בייעוץ משפטי ובעריכת הסכמים משפטיים.

לשיתוף:

למאמרים נוספים בנושא משפט מסחרי

כיתבו לנו

גלילה למעלה
דילוג לתוכן