מה חשוב לכלול בהסכם שותפות

בכתיבת אותן נקודות שחשוב לכלול בהסכם שותפות, חשבתי בעיקר על כל אותן פגישות ייעוץ שערכתי עם עשרות רבות של לקוחות במשרדי, שלו היו נותנים דעתם על הנושאים הללו ומתייחסים אליהן בהסכם השותפות עליו חתמו היו חוסכים ממון רב וזמן שהיו יכולים להשקיעו בעסק.

       11 נקודות שחשוב לכלול בכל הסכם שותפות

 1. המבוא להסכם –

חשוב לכלול חלק מבוא בהסכם שיבהיר את כוונת השותפים ביצירת שותפות במובן המשפטי של פקודת השותפויות ולא שיתוף פעולה או קשרי שיתוף בנכסים או בזכויות שאז יחולו דיני החוזים ולא דיני השותפויות על כל המשתמע במקרה של סכסוך משפטי בין השותפים לבין עצמם או כלפי צד שלישי.

 1. אוסף זכויות וחובות של השותפים-

זכויות השותפים בנכסי השותפות וזכויותיהם וחובותיהם כלפי השותפות יכולים להיקבע בהסכם השותפות ורצוי מאוד לכלול אותם ולהסכים עליהם בהסכם שותפות, לדוגמא:

א. זכויות בחלוקת ההון והרווחים וכיסוי ההפסדים (מה יהיה חלקו של כל שותף);

ב. זכות שיפוי על הוצאות ששותף הוציא במהלך עסקי השותפות;

ג. ריביות על עודף השקעה ועל השקעה;

ד. זכות להשתתף בניהול עסקיה של השותפות;

ה. קבלת חברים חדשים לשותפות;

ו. יישוב חילוקי דעות;

ז. זכות עיון בספרי החשבונות של שותפות;

תקופת השותפות – חשוב לציין האם מדובר בשותפות לתקופה לא קצובה, לתקופה קצובה או לטובת פרויקט מסוים. לאלה יש חשיבות לעניין פירוקה של השותפות וסיומה.

 1. הסדרת הון השותפות וכמה כל שותף משקיע עם הקמת השותפות (האם שותף משאיל נכסים לשימוש השותפות) ובמשך חיי השותפות;
 2. הגדרת מטרות השותפות;
 3. הסדרת הלוואות השותפים לשותפות;
 4. הסדרת מנגנון קבלת החלטות בשותפות;
 5. הסדרת זכויות החתימה וחשבון הבנק של השותפות;
 6. הגדרת תפקידיהם של השותפים בניהול השותפות ותחומי אחריותם ומנגנון שכר (זכור כי פקודת השותפויות קובעת כנקודת מוצא ששותף אינו זכאי לשכר בעד עבודתו בעסקי השותפות אלא אם נקבע בהסכם);
 7. כיצד יועברו הודעות בין השותפים בנוגע להסכם השותפות והשלכותיו;
 8. הסדרת ספרי החשבונות, הוצאות השותפים, משיכות רווחים, התחייבויות והצהרות נאמנות של השותפים ביחסם לחובותיהם כלפי השותפות וכלפי עצמם;
 9. פרק חשוב (עד מאוד- כזה שיחסוך לכם הוצאות משפטיות בהמשך) ושלם יש להקדיש בהסכם השותפות לכל נושא סיומה, חיסולה ופירוקה של השותפות וחייבת לעסוק בשאלות הבאות:

א. האם פטירתו של שותף גוררת את פירוק השותפות ומה דינו של יורש של שותף שנפטר;

ב. האם פשיטת רגל של אחד השותפים מביאה לסיומה של השותפות;

ג. הרחקת שותף מן השותפות (לא פירוק);

ד. פירוק מחמת איסור (למשל במקרה שרישיון מקצועי נשלל משותף, לדוג' רופא, עו"ד, טייס וכד');

ה. מינוי מפרק מוסכם או הסכמה על פירוק בידי השותפים;

ו. מנגנון פירוק מוסכם מראש, במקום הצורך בהסכם סיום שותפות (חוסך המון כאבי ראש והוצאות כספיות על התדיינות משפטית בעתיד);

ז. האם הודעתו של שותף על פירוק גוררת את פירוק השותפות וחלוקת נכסיה;

ח. קביעת מנגנון הודעה על פירוק שותפות בידי שותף;

לשיתוף:

למאמרים נוספים בנושא משפט מסחרי

כיתבו לנו

גלילה למעלה
דילוג לתוכן